Ликовне радионице

Придружите нам се у “Спајалици” на ликовним радионицама где ћемо заједно откривати свет уметничких дела.

Кроз многобројне задатке и креативне игре савладаћемо најразличитије технике визуелног стваралаштва:

1. Цртачке технике (оловка, бојица, пастел, фломастер, креда, воштана боја, угаљ…)

2. Сликарске технике (водена боја, темпера, боја за текстил, боја за стакло, мозаик…)

3. Вајарске технике (глина, пластелин, папир-маше, колаж, восак…)

 

Свакодневни живот је пун малих и лепих ствари на које је само потребно обратити пажњу и све су оне састављене од најједноставнијих облика, боја и текстура. Издвојимо их и направимо од њих уметност!

Рад у малим групама. Програм прилагођен деци школског узраста.

Формирање група у току.