Музичке радионице

Придружите нам се у “Спајалици” где ћемо заједно упловити у чаробни свет музике!

Циљ рада наше музичке радионице јесте да се путем музике код сваког детета развије емотивна и социјална интелигенција. Наш програм осмишљен је да подржава емоционални, друштвени и физички равој деце. Ове предности целокупног развоја личности изграђују се током времена, док деца несметано уживају у свакој од области музичке наставе.

Полазне основе програма музичке радионице су следеће:

· Развијање слуха, осећаја за ритам и вокалних способности деце

· Слушање музике (смишљеним и добро организованим слушањем музике утичемо на емоционални развој детета и његову естетску културу)

· Подстицање самоизражавања и креативности

· Увођење у основе музичке писмености кроз певање песама различитог садржаја и расположења, традиционалне и уметничке музике

· Певање и извођење музичких игара (игре уз покрет, дидактичке игре)

· Упознавање музичких инструмената и усвајање музичких појмова кроз музичке асоцијације и музичке квизове…

Програм је прилагођен деци школског узраста.

Формирање група у току.