Програм за предшколце

“Спајалица” у оквиру своје понуде нуди и додатну помоћ предшколцима пред полазак у школу. Програм воде васпитачи са дугогодишњим искуством и лиценцом за припремни предшколски програм.

Систем рада обухвата више сегмената:

· Графомоторички сегмент

· Сегмент описмењавања и припреме за читање

· Сегмент везан за математику, математичке појмове, логичке операције и релације

Посебан акценат је стављен на предшколце јер добра основа за школу представља чврст темељ за даљу надоградњу и даље усвајање знања у школи.

Часови припреме за школу су два пута недељно, у трајању од 60 мин.

Рад у малим групама.

Формирање група у току.