ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

“Спајалица” има за циљ да деци узраста од 6 до 10 година обезбеди стимулативну средину за учење. 

Деца бораве у креативној и опуштеној атмосфери у којој домаћи задаци и обнова градива представљају уживање а не терет.

У продуженом боравку раде учитељи и васпитачи, важне карике у спајању знања и забаве, водећи децу кроз различите едукативне и забавне активности.

У оквиру понуде боравка су:

· Боравак за децу пре и после школе

· Помоћ при изради домаћих задатака

· Помоћ при усвајању школског градива

· Рад у малим групама

· Кувани оброк и воћна ужина

· Различите дневне активности (уметничке радионице, еко радионице, јачање самопоуздања, истраживачке радионице, ненасилна комуникација…)

· Могућност довођења и одвођења деце од и до школе (по договору)

Распоред дневних активности у "Спајалици"

ПРВА СМЕНА

 • 07:30-09:00 Пријем деце и отворене активности по избору деце
 • 09:00-11:00 Израда домаћих задатака                  
  - Деца која раније заврше су слободна и за њих су предвиђене друге активности                  
  - Деца којој су потребна додатна објашњења остају са учитељицом
 • 11:00-12:30 Слободне активности (игра)
 • 12:30-13:00 Планирана активност
 • 13:00-13:30 Ручак и припрема за школу

дРУГА СМЕНА

 • 11:30-12:15 Долазак деце у боравак
 • 13:15-13:45 Ручак и припремање за рад
 • 13:45-16:00 Израда домаћих задатака                  
  - Деца која раније заврше су слободна и за њих су предвиђене друге активности                  
  - Деца којој су потребна додатна објашњења остају са учитељицом
 • 16:00-17:30 Слободне активности (игра)
 • 17:30-18:00 Планирана активност